Läsa in CSV i Excel

Läsa in en CSV-fil till Excel – med extra smarthet!

Läsa in en CSV-fil i Excel lär du dig här, med en extra liten smarthet! =)