Archive for the ‘Släktforskning’ Category

Carl Teodors första motion

Den 28 maj 1914 lämnade Carl Teodor Magnusson in sin första motion i Riksdagen. Han satt sedan ett år tillbaka i Första kammaren för Älvsborgs län.  Motionen handlade om han tyckte man skulle bevilja ett extra statligt lån till enskilda järnvägsanläggningar på 10 000 000 kr som skulle utbetalas under en femårsperiod (vid sidan om […]