Archive for July, 2007

Flyt(t)ankor

Föga anar ankorna på bilden att imorgon, när flyttlasset går, kommer de flytta in i en lägenhet där det redan finns (minst) sex (för dem okända) ankor.