Hur kan KD opponera sig mot detta?

Från gårdagens Aftonbladet:

Lesbiska får insemineras i Sverige.
Från den 1 juli blir det möjligt även för lesbiska kvinnor att bli inseminerade i Sverige, skriver Riksdagen i ett pressmeddelande.
[…]
Kristdemokraterna stöder inte förslaget. Slutgiltigt beslut fattas 3 juni.

Aftonbladet, 24 Maj 2005 16:05

Jag har inte hunnit kolla upp varför Kristdemokraterna säger nej, men jag hoppas att de har en rejält bra orsak! Annars blir jag upprörd!

—- —- —- SENARE —- —- —-

En sökning på Kristdemokraternas hemsida gav mig följande:

– Kristdemokraternas ställningstagande inrymmer inte någon värdering av homosexuella personers förmåga att ta hand om barn. Vårt ställningstagande rör uteslutande barnets rätt till och behov av både en mamma och en pappa. Tyvärr har detta barnperspektiv i princip helt gått förlorat i debatten.

Läs pressmeddelandet

Mitt ställningstagande är att kärnfamiljen inte existerar.

På samma sida fortsätter de:

– Som flera remissinstanser påpekar saknas relevant forskning om de konkreta konsekvenserna för barn som växer upp med samkönade föräldrar. Därmed framstår lagförslaget med all önskvärd tydlighet som ett uttryck för de vuxnas intresse på bekostnad av barnens intresse.

Hur ska man kunna bedriva bra forskning i Sverige om det är olagligt? Sverige är trots allt den miljö som man måste forska på, det går inte att ta ett annat land med en annan kultur och förlita sig på resultatet. Dessutom – tror ni inte att paret själva vet om de är kapabla att ta hand om ett barn eller inte?

Bara för att man “alltid gjort på ett sätt” behöver inte det betyda att det är det enda rätta sättet.

One Response to “Hur kan KD opponera sig mot detta?”

  1. Jo, kärnfamiljen existerar……men alternativ finns.

    Om par som vill ha barn vet om de är kapabla? Nä, inte alltid. Varken med eller utan insemination. Sverige/världen kryllar av urusla föräldrar.

Leave a comment